Ceník

SROVNÁNÍ PODLOŽÍ
Cena zahrnuje přípravu podloží, hutnění a rovnání podkladu - bez materiálu
120 Kč/m2
POKLÁDKA DLAŽBY - KLASICKÁ
Cena zahrnuje práci s drtí, pokládku dlažby a zapískování - bez materiálu
280 Kč/m2
POKLÁDKA ZAHRADNÍHO OBRUBNÍKU
Cena zahrnuje usazení obrubníku do betonového lože - bez materiálu
110 Kč/bm
POKLÁDKA SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU
Cena zahrnuje usazení obrubníku do betonového lože - bez materiálu
135 Kč/bm
POKLÁDKA DLAŽBY - RŮZNORODÁ
Cena zahrnuje práci s drtí, pokládku dlažby a zapískování - bez materiálu
330 Kč/m2
DLAŽBA NA KLÍČ
Cena zahrnuje veškerou práci a materiál s dlažbou typu HOLLAND, KLASIKO v přírodní barvě. Cena je závislá na složitosti terénu a spotřebě materiálu na podsyp. V ceně není zahrnut odvoz, likvidace zeminy a doprava.
900 Kč - 1200 Kč/m2

Všechny uvedené ceny jsou konečné. Nejsme plátci DPH.